Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2015

kingsage
0098 c8c7 368
Reposted fromrol rol viabarszczowa barszczowa
6490 32a7 368
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawerterowska werterowska

April 14 2015

0017 3207 368

setbabiesonfire:

triple-six-kicks:

"I don’t love him but he’s here and you aren’t"

If this doesn’t hit you like a ton of bricks then idefk

Reposted fromkulamin kulamin viavacannes vacannes
kingsage
8675 c93c 368
Reposted fromchceuciec chceuciec viamisiaczek95 misiaczek95
kingsage
Dopiero kiedy piekielnie boisz się o kogoś, kiedy niepokój nie pozwala ci oddychać, strach zatyka arterie i odbiera rozum, dopiero wtedy, moja mała, ty kochasz naprawdę.
Reposted fromunforgiving unforgiving viamisiaczek95 misiaczek95
kingsage
  • Często kocha się „z przerwami”. To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, „że można wytrzymać” i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— A. Osiecka
kingsage
Boję się, że Ty wcale tego mojego kochania nie czujesz, bo nie przejawia się ono w żadnej formie dbania o Ciebie. Chciałabym jednak, żebyś pamiętał, że ja o siebie też przecież nie dbam. Jestem czasem dla Ciebie nieczuła, ale ja i dla siebie jestem nieczuła. Zwłaszcza w drobiazgach. Nie zrobię Ci śniadania, ale wiesz – ja i sobie nie zrobię śniadania.
— A. Osiecka
kingsage

Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć. 

— J. L Wiśniewski
Reposted frommikmikmik mikmikmik viasilkdreams silkdreams
kingsage
0625 521e 368
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasmutnazupa smutnazupa

April 03 2015

kingsage

"Jestem za blisko, żeby mu się śnić (...)
Jestem za blisko, żeby mu z nieba spaść.
Mój krzyk mógłby go tylko zbudzić..."

— Wisława Szymborska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viamissdark missdark
kingsage
8222 a2be 368
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viamarlboro marlboro
kingsage
Mądra dziewczyna całuje, ale się nie zakochuje, słucha, ale nie wierzy, odchodzi zanim zostanie porzucona.
— Monroe.
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viamarlboro marlboro
kingsage
O niektórych ludzi trzeba walczyć,
o innych rozsądniej jest zapomnieć.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaobliviate obliviate
kingsage
2802 4863 368
Reposted fromobliviate obliviate
kingsage
Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamissdark missdark
kingsage
wszystko mnie kurwa wkurwia
Reposted fromdotknij dotknij viamissdark missdark
kingsage
Trzymaj dystans, maleńka. Cokolwiek się zdarzy nie pozwól, by Cię złamało. Możesz się bać, masz prawo, ale nie pozwól sobie upaść. 
— nigdy
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viamoonamii moonamii
kingsage
Ból zanika... Chyba że go karmisz.
— Once upon a time
Reposted frompensieve pensieve viaiga-xvl iga-xvl
kingsage
4248 c521 368
Reposted frommsvexing msvexing viaRecklessKid RecklessKid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl